کاربری نرم افزارهای آنالیز در ورزش حرفه ای
57%
تخفیف

کاربری آنالیز ورزشی

مربیان ،آنالیزوران و تحلیلگران مسابقات ورزشی ، امروزه تقریباً در هر ورزش حرفه ای ، بخشی پذیرفته از بازی هستند. استخراج هر قطعه آخرین داده از یک ویدیو و

0
1,300,000 تومان